GMI: DÒNG MÁY INOX

Máy NLMT GAMAX 320 lít

18.250.000 đ

Máy NLMT GAMAX 260 lít

15.800.000 đ

Máy NLMT GAMAX 220 lít

13.500.000 đ

Máy NLMT GAMAX 190 lít

11.570.000 đ